โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคม
ประกาศข่าว

 
 
[Download โบรชัวร์ สตรีภูเก็ตมินิมาราธอน]
 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2558
 
กำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด] [ใบสมัคร ม.1] [ใบสมัคร ม.4]
เข้าหน้าหลัก     
เข้าสู่หน้าหลักโรงเรียนสตรีภูเก็ต