ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์
สถิติการใช้เว็บไซต์


เริ่มนับสถิติ : 8 พฤษภาคม 2560


นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 2/2560

 
สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น  จัดซื้อจัดจ้าง 
  ข่าวทุนการศึกษา  
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
13-23 พฤศจิกายน 2560 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
24 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
10 -11 พฤศจิกายน 2560 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 67
1,8,15,22,29 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
20 พฤศจิกายน 2560 ส่งโครงการสอน
24 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
30 พฤศจิกายน 2560 ส่งบันทึกหลังสอนและสำรวจเวลาเรียน ครั้งที่ 1
1 ธันวาคม 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
6,13,20,27 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
19 - 21 ธันวาคม 2560 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
20 ธันวาคม 2560 ส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5)
25,27,29 ธันวาคม 2560 สอบกลางภาค ม.ปลาย
26 28 ธันวาคม 2560 สอบกลางภาค ม.ต้น
29 ธันวาคม 2560 ส่งบันทึกหลังสอนและสำรวจเวลาเรียน ครั้งที่ 2
31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »15 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับครูถนอมเกียรติ งานสกุล ครูกลุ่มสาระสาระคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 รางวัลครูขวัญศิษย์ ระดับจังหวัดภูเก็ต  [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2560 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาน เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาประชาคม  [ภาพกิจกรรม]
 • »10-11 พฤศจิกายน 2560 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต  [ภาพกิจกรรม]
 • »9 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบธรรมะสนามหลวง ประจำปี 2560 ธรรมศึกษาชั้นตรี สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) [ภาพกิจกรรม]
 • »9 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อโรงเรียน และประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 [ภาพกิจกรรม]
 • »9 พฤศจิกายน 2560 การประเมินครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ณ ห้อง 114 และ ห้องบาบ๋า  [ภาพกิจกรรม]
 • »7 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยมมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบอร์ดห้องเรียนสีขาว จัดโดย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ [ภาพกิจกรรม]
 • »7 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการวาดภาพในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560" "งานวันภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2560" "กิจกรรมพิทักษ์รักษ์หาดภูเก็ต ประจำปี 2560" โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ฝึกซ้อม [ภาพกิจกรรม]
 • »3 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ช่วยงานกินผักในศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย เพื่อฝึกทักษะการปฎิบัติ การใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษแนะนำนักท่องเที่ยว สร้างความเป็นจิตสาธารณะและสามารถสื่อสารความเป็นภูเก็ตได้ [ภาพกิจกรรม]
 • »2-6 ตุลาคม 2560 นักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE ) ชั้นมัธยมศึกษา 3/1 และ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโปรแกรม ภูเก็ต-นครปฐม-อยุธยา-ชลบุรี-เพชรบุรี  [ภาพกิจกรรม]
 • »15-17 สิงหาคม 2560 นักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE ) ชั้นมัธยมศึกษา 1/1 และ 1/2 ปีการศึกษา 2560 ทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โปรแกรม ภูเก็ต-กระบี่-หาดใหญ่-สงขลา-ภูเก็ต  [ภาพกิจกรรม]
 • »29-30 มิถุนายน 2560 นักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE ) ชั้นมัธยมศึกษา 2/1 และ 2/2 ปีการศึกษา2560 ทำกิจกรรมปฏิบัติการห้องแล็บวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  [ภาพกิจกรรม]
 • »29 ตุลาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ช่วยงานกินผักในศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย เพื่อฝึกทักษะการปฎิบัติ การใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษแนะนำนักท่องเที่ยว สร้างความเป็นจิตสาธารณะและสามารถสื่อสารความเป็นภูเก็ตได้ [ภาพกิจกรรม]
 • »23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช [ภาพกิจกรรม]
 • »23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดภูเก็ต ณ สนามกีฬา 4,000 ที่นั่ง สวนสาธารณะสะพานหิน [ภาพกิจกรรม]
 • »19 ตุลาคม 2560 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2560 ศูนย์ฝึกจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »16 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 9,999 ดอก โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตลงนามร่วมมือ(MOU) โครงการ "สร้างเด็กดี สานฝันพ่อ ด้วยหลักสูตร SuperMind Project ก้าวสู่สังคมต่งห่อ" ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซีตี้ [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ปี 2560 ณ วัดวิชิตสังฆาราม  [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้จัดโครงการบวชชีพราหมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  [ภาพกิจกรรม]
 • »9 ตุลาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “โรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น ประจำปี 2560” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สพม. 14,ครูพรทิพย์ มินทราเวช ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559” จัดโดย สพฐ.,กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัล “กลุ่มสาระฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเป้าหมายร้อยละ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นม.3 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้น ม.3 และ ม.6”,สาระฯ ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัล “กลุ่มสาระฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.3,กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล “กลุ่มสาระฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.3  [ภาพกิจกรรม]
 • »2-7 ตุลาคม 2560 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 (ติวกับมาม่า) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  [ภาพกิจกรรม]
 • »4 ตุลาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมการติวสอบธรรมศึกษา ประจำปี 25560 จัดโดยงานคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป [ภาพกิจกรรม]
 • »4 ตุลาคม 2560 คุณสมจิตต์ สุทธางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาคอมพิวเตอร์ (สอวน). ณ ศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ตุลาคม 2560 กิจกรรมแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนไม่ผ่าน (มผ.) ในกิจกรรมกีฬาจังหวัด 2560 [ภาพกิจกรรม]
 • »2 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพนายนภพล จันทร์ภักดี บุตรคุณครูเอี่ยมนภา จันทร์ภักดี (ครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ต ) ณ วัดแสนสุข [ภาพกิจกรรม]