ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 2/2558


สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  
  ข่าวทุนการศึกษา  
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2558 

ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เก็บเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 [รายละเอียด]
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมเดือน มกราคม - มีนาคม 2559
1 - 5 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ประเภทโควตา
6 - 7 ก.พ. 59 นักเรียน  ม.6 สอบ O-NET
15 ก.พ. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.)
17 ก.พ. 59 ประกาศผลเข้าเรียน ม.4 ประเภทโควตา
19 ก.พ. 59 ครูประจำวิชาส่งสมุดสำรวจเวลาเรียน (สรุป) และบันทึกการสอน
20 - 24 ก.พ. 59 รับสมัครเข้าเรียน ม.1, ม.4 โครงการพิเศษ
23, 25 ก.พ. , 1 มี.ค. 59 สอบปลายภาค ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2558
24,26,29 ก.พ. 59 สอบปลายภาค ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2558
27 - 28 ก.พ. 59 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »30 มกราคม 2559 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย [ภาพกิจกรรม]
 • »28 มกราคม 2559 กิจกรรมงานตรุษจีน ประจำปี 2559 หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »28 -30 มกราคม 2559 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต่อต้านยาเสพติด สพม. เขต 14 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »20-22 มกราคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5,6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ Dolphins Bay โดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ [ภาพกิจกรรม]
 • »19 มกราคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะ คุณพรพิทักษ์ ถาวรไพบูลย์บุตร ผู้มีอุปการะโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »19 มกราคม 2559 ผู้ตรวจราชการจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้าตรวจงานเกี่ยวกับการขอรื้ออาคาร ชั่วคราวและอาคารสวนพฤษศาสตร์ [ภาพกิจกรรม]
 • »18 มกราคม 2559 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนว ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มกราคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมภูเก็ตมอบเกียรติบัตรให้กับ นายกิตติพงศ์ อุปการสังข์ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มกราคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู (วันครู) ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2559 งานสหกรณ์โรงเรียน สตรีภูเก็ตมอบน้ำผลไม้ตรายูนีฟ จำนวน 4 กล่อง ให้กับนักเรียนที่ส่งชิ้นส่วนชิงโชค [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มกราคม 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรม ''รู้ค่าลมหายใจ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง" โดยคุณอรพิมพ์ รักษาผล(เบส นักพูดล่าความกตัญญู) [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มกราคม 2559 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบเกียรติบัตรให้กับยุวกาชาด ที่เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียนยุวกาชาด สู่การเป็นแกนนำจิตอาสา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »12 มกราคม 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม My IDOL โดยเชิญแพทย์หญิงเตือนตา ตันสกุล มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »12 มกราคม 2559 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมาตรวจสุขภาพนักเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »11 มกราคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะ โกขาว เอกวานิช [ภาพกิจกรรม]
 • »11 มกราคม 2559 โครงการโต้คารมมัธยมหนึ่ง Chance นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มกราคม 2559 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรม Thank You Day เพื่อรวมพลังขาว-น้ำเงิน สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มกราคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญให้กับ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มกราคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญให้กับ คุณนิตยา ยั่งยืน ผู้จัดการนิตยสาร นิตยามีเดีย [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มกราคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญให้กับ คุณไอศยา สินบุษกร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง NBT [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.โกศล ใสขาว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอบแข่งขัน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำปี 2558 [ภาพกิจกรรม]
 • »28-29 มกราคม 2559 English Tuition For M.3 & M.6 Students [ภาพกิจกรรม]
 • »26-27 มกราคม 2559 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมปลาย (SSP) [ภาพกิจกรรม]
 • »20-22 มกราคม 2559 ลูกเสือ เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรม ณ น้ำตกโตนไพร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »20-22 มกราคม 2559 นักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรม ณ น้ำตกรามัญ จ.พังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »19 มกราคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว [ภาพกิจกรรม]
 • »19 มกราคม 2559 รองผู้อำนวยการณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี มอมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการทำหนังสั้น จัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ภาพกิจกรรม]
 • »18 มกราคม 2559 แผนการเรียนภาษาจีน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน ระดับเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มกราคม 2559 นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตทำกิจกรรม Big Cleaning Day [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมตักบาตร อาหารแห้ง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเจ้าภาพ [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มกราคม 2559 งานยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับตำรวจจราจร สภ.เมืองภูเก็ต โดยมี ร.ต.อ.สมเกียรติ หวันเต๊ะ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »12 มกราคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตเยี่ยมคารวะ คุณสมชาย ศิลปานนท์ [ภาพกิจกรรม]
 • »12 มกราคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตเยี่ยมคารวะ คุณจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »11 มกราคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะนายแพทย์ประสิทธิ์ โกยศิริพงษ์ [ภาพกิจกรรม]
 • »11 มกราคม 2559 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ใหม่) [ภาพกิจกรรม]
 • »11 มกราคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะ คุณส่องศรี บำรุงถิ่น ข้าราชการบำนาญ อ.ก.ค.ศ. เขต14 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 มกราคม 2559 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ สพม.14 ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มกราคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญให้กับ คุณโสภณ เคี่ยมการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มกราคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญให้กับ คุณหนุ่ย หนังสือพิมพ์เสียงทักษิณ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มกราคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญให้กับ คุณธานินทร์ ทองขโชค ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]