ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์
สถิติการใช้เว็บไซต์


เริ่มนับสถิติ : 8 พฤษภาคม 2560


นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2560

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น


  จัดซื้อจัดจ้าง 
  ข่าวทุนการศึกษา  
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน มิถุนายน 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
2 มิถุนายน 2560 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
7,14,21,28 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
7 มิถุนายน 2560 ครูประจำวิชาส่งแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายบุคคล
7 มิถุนายน 2560 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
15 มิถุนายน 2560 วันไหว้ครู
30 มิถุนายน 2560 ส่งบันทึกการสอน สำรวจเวลาเรียน ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »20-22 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจารีณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รุ่นที่ 9 ปี 2560 ณ วัดสะปำธรรมาราม [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 มิถุนายน 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 มิถุนายน 2560 นักเรียน บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมตักบาตรตอนเช้า โดยมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเจ้าภาพ [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 มิถุนายน 2560 การแข่งขันจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงอาหาร [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 มิถุนายน 2560 การแข่งขันกองเชียร์ในรายการการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ TOYOTA 2017 สวนสาธารณะสะพานหิน [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 มิถุนายน 2560 การหาเสียงและประชาสัมพันธ์นโยบายต่าง ๆ ของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียน หมายเลข 4 พรรคนภาชลาลัย [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 มิถุนายน 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรบัตรให้กับ ด.ญ.กฤณณ์ โชติธนกุญชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการสอนการทำดอกไม้จันทน์ให้กับคณะครูกล่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มิถุนายน 2560 การหาเสียงและประชาสัมพันธ์นโยบายต่าง ๆ ของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียน หมายเลข 3 พรรคอารักษ์ [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มิถุนายน 2560 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS แนะนำตัว พร้อมเล่าประสบการณ์ที่เดินทางไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จำนวน 5 คน [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 มิถุนายน 2560 การฝึกซ้อมการแข่งขันกองเชียร์ในรายการการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ TOYOTA [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 มิถุนายน 2560 บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย ถ่ายทำสกู๊ปรายการโปรโมทกีฬารถยนต์ทางเรียบ จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มิถุนายน 2560 การหาเสียงและประชาสัมพันธ์นโยบายต่าง ๆ ของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียน พรรค SPK Layman หมายเลข 2 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มิถุนายน 2560 การหาเสียงและประชาสัมพันธ์นโยบายต่าง ๆ ของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียน พรรคสตรีศรีสยาม หมายเลข 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2560 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณวิมลมาลย์ รินไธสง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ความรู้ ถาม - ตอบ เนื่องในวันงดสูบหรี่โลก 31 พฤษภาคม 60 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2560 จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จำนวน 6 คน [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2560 กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 พฤษภาคม 2560 เด็กหญิงญาดา สัจจากุล นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการ The Voice Kids ทางช่อง 33 เข้าพบ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »30 พฤษภาคม 2560 แผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และตอบปัญหากับนักเรียน เนื่องในวันไหว้บะจ่างของคนไทยเชื้อสายจีน [ภาพกิจกรรม] 
 • »30 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู กล่าวเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์เด็กจีนและการแข่งขันภาษาจีน ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »30 พฤษภาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ จากสถาบัน FIND ME ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต ชั้น 2 [ภาพกิจกรรม] 
 • »30 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังโครงการ ''ขอเพียงเป็นผู้แสดงความจำนง...ก็ได้บุญ'' เนื่องในโอกาส 125 ปี แห่งสภากาชาดไทย โดย กาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »30 พฤษภาคม 2560 คุณโชคชัย งานทวี มอบทุนกองทุนชัยสิน งานทวี ให้กับนางสาวรตนมน พรมขอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ปีการศึกษา 2559 (โดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ) [ภาพกิจกรรม] 
 • »29 พฤษภาคม 2560 รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล และ รองผู้อำนวยการถิรฉัตร คงจันทร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส ระดับมาตรฐานสากล เดลฟ์ อาเอง อาเดอ จำนวน 26 คน [ภาพกิจกรรม] 
 • »29 พฤษภาคม 2560 รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวพีรญาณ์ เอี่ยมพิกุล ที่ได้ร่วมแข่งขัน ASB English Challenge โดยมีครูสุพัตรา อยู่ทองอ่อน และครูอังศุมา ภูมิเดช เป็นผู้ฝึกซ้อม จัดโดย The American School of Bangkok [ภาพกิจกรรม] 
 • »27 พฤษภาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษ (BOOT CAMP) [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และ Gift Voucher ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ ภูเก็ตโกรเซอรี่ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 พฤษภาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานศาสตร์ของพระราชา และศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 พฤษภาคม 2560 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 พฤษภาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พบปะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงแรมฮิลตันภูเก็ต แนะแนวทางการทำงานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและผู้จัดทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ถวายพจนานุกรมภาษาถิ่นภูเก็ต พุทธศักราช 2560 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหารและนักเรียนร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ TOYOTA MOTORSPORT 2017 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้บริหารและคณะครู ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »11-12 พฤษภาคม 2560 โครงการพัฒนาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต (อาคารสหกรณ์) [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤษภาคม 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้สากล [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดวิชิตสังฆาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของนางสาววรัญญา สุขลิ้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ ณ วัดป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.ประเสริฐ ณ ถลาง บิดาคุณสุธิดา ศิลปานนท์ ภรรยาคุณสมชาย ศิลปานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมาศึกษาดูงานการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณครูทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ ณ วัดแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 พฤษภาคม 2560 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ประถมศึกษา ศูนย์การฝึกอบรมประจำจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]