ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 1/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน  

   

  ข่าวทุนการศึกษา  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2559 

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน สิงหาคม 2559
     
วัน เดือน ปี กิจกรรม งาน / ฝ่าย
15 กันยายน 2559 ทำสัญญาการค้างเงินระดมทรัพยากร การเงิน
15 กันยายน 2559 IP Foreign Teacher / Admin Meeting IP
16 กันยายน 2559 ปิดรับเอกสารส่งเบิก พัสดุ
19-26 กันยายน 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาการ
19 กันยายน 2559 ตั้งเบิกเงินเดือน การเงิน
19 กันยายน 2559 ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2559 ส่งให้ทุกหน่วยงาน นโยบายและแผนงาน

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »17 กันยายน 2559 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเป็นกรรมการคุมสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 กันยายน 2559 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ในโอกาสมาเยือนจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 กันยายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัด ตราด มาดูงานฝ่ายบริหารงบประมาณ [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 กันยายน 2559 ผู้บริหารจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง วอลเล่ย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส และกรีฑา ที่เข้าร่วมในรายการมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 [ภาพกิจกรรม] 
 • »22-24 สิงหาคม 2559 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมจัดบูท SYMPOSIUM โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ณ โรงแรมไม [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กันยายน 2559 นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ The Champions of Andaman "Freestyle fruit and vegetable carving competition" Andaman hotelier 2016 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กันยายน 2559 โรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2559 ณ ห้องประชุม 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กันยายน 2559 การมอบทุนการศึกษาวันธารน้ำใจสู่เยาวชน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอินทรีย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ใหม่) [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมการติวกับ อ.ปิง ดาว็อง ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กันยายน 2559 รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณไพโรจน์ ศุทธากรณ์ สามีครูลักษณา ศุทธากรณ์ ณ วัดขจรรังสรรค์ [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี จัดโดยสำนักงานอัยการภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กันยายน 2559 การนิเทศติดตามการประเมินเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินจาก สพม.14 ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กันยายน 2559 รองผู้อำนวยการณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี และรองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล ร่วมวางพวงหรีดและไว้อาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ นายไพโรจน์ ศุทธากรณ์ สามีครูลักษณา ศุทธากรณ์ (ครูเกษียณ) [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กันยายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมในโครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.เขต 34 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กันยายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแสดงโครงงานอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กันยายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชิงแชมป์ภาคใต้ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กันยายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดิวิชั่น 2 ชิงแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. สปอนเซอร์ [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กันยายน 2559 ตัวแทนชมรมบาสเกตบอลจังหวัดภูเก็ต แสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบต้นไม้เป็นของที่ระลึกแด่ คุณครูบุญเชิด วงศ์เสรี เนื่องจากเกษียณอายุราชการปี 2559 และมอบต้นไม้ให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัฉริยภาพนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SSP) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ความเป็นเลิศ [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กันยายน 2559 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (My I Dol) จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กันยายน 2559 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กันยายน 2559 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแบดมินตัน ในรายการมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี 2559 จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กันยายน 2559 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสีในกิจกรรม วันภาษาไทยรำลึก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]