ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2560

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
31 มีนาคม 2560 นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1
3 เมษายน 2560 ส่งผลเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
3-4 เมษายน 2560 อบรมครู
4 เมษายน 2560 นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1
6 เมษายน 2560 หยุดวันจักรี
13 - 15 เมษายน 2560 หยุดวันสงกรานต์
10 พฤษภาคม 2560 หยุดวันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
  • »20 เมษายน 2560 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
  • »19 เมษายน 2560 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
  • »9 เมษายน 2560 การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
  • »6 เมษายน 2560 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ และรองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษ๊ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
  • »3 เมษายน 2560 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สตรีภูเก็ต ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต" [ภาพกิจกรรม] 
  • »3-4 เมษายน 2560 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 " ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]