ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์
สถิติการใช้เว็บไซต์


เริ่มนับสถิติ : 8 พฤษภาคม 2560


นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2560

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น


  จัดซื้อจัดจ้าง 
  ข่าวทุนการศึกษา  
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
9 กรกฏาคม 2560 วันเข้าพรรษา
5,12,19,26 กรกฏาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
10 กรกฏาคม 2560 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
18,20 กรกฏาคม 2560 สอบกลางภาค ม.ต้น
17,19,21 กรกฏาคม 2560 สอบกลางภาค ม.ปลาย
26 กรกฏาคม 2560 ส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5)
27 กรกฏาคม 2560 ส่งบันทึกการสอน สำรวจเวลาเรียน ครั้งที่ 2
28 กรกฏาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »14 กรกฎาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับครูลัดดา แก้วพูล ในโอกาสย้ายมาช่วยราชการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 60 [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้การต้อนรับ Mr.Graham Brooks ครูชาวออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กรกฎาคม 2560 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและตัวแทนคณะครู เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวันแห่งเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14-15 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมอบรมในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กรกฎาคม 2560 ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 15 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง 114 โดยมี นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และนางปิ่นทิพย์ กรณี หัวหน้างานแนะแนว ร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบทุน  [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กรกฎาคม 2560 คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ 14 กรกฎาคม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กรกฎาคม 2560 นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการสโมสรโรตารี่ ประเทศเดนมาร์ก กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เนื่องจากถึงกำหนดการเดินทางกลับประเทศ โดยมีคุณบุญสิน ลีลาวิชิตชัย นายกสโมสรโรตารีทุ่งคา มอบเกียรติบัตรขอบคุณให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในการรับมอบ [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กรกฎาคม 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถาม - ตอบในงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลกะทู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่วัฒนธรรมบาบ๋าภูเก็ต) [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ร่วมกิจกรรมค่ายรอบรู้ภาษาจีน One Belt One Road 12-13 July 60 จัดโดยเครือข่ายภาษาจีนโรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ณ โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 กรกฎาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ร่วมแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอผลงานโครงการ สนามบินแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2560 โดยได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท (งานแนะแนว) [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 กรกฎาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -1 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดตรัง [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ณ อุโบสถวัดวิชิตสังฆราม (วัดควน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฎาคม 2560 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีภูเก็ตและมาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กรกฎาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวธัญรดา โทธรัตน์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กรกฎาคม 2560 คุณจีรเกียรติ อภิบุณโยภาส มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง 114 โดยมี นางสาวดวงกมล เอช นายสันติ วงศ์ไชยาและนางปิ่นทิพย์ กรณี ร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบทุน [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กรกฎาคม 2560 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ รายการ Andaman Hotelier ปี 2017 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทอง (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กรกฎาคม 2560 นายจักกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมพบปะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา(สังเกตการสอน) จำนวน 18 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่าง 11-27 กรกฏาคม 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กรกฎาคม 2560 การอบรมกีฬาบริดจ์ กีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ หอประชุมกันเกรา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กรกฎาคม 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เปิดกิจกรรมฝึกทักษะการถ่ายภาพในหัวข้อ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีครูบอล และครูดล ให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฎาคม 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เปิดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้โปรแกรม Tracker เบื้องต้น โดย ผศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง SMC [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กรกฎาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนภูเก็ต ร่วมกับสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 จัดโครงการเยาวชนร่วมใจสื่อต้านยาเสพติด [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กรกฎาคม 2560 การลงนามยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 ระหว่าง นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฎาคม 2560 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักบาสเกตบอลหญิง โครงการหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งร่วมแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ OBEC Youth Street Basketball 2017 รอบชิงแชมป์ภาคใต้ ณ จ.นครศรีธรรมราช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฎาคม 2560 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักบาสเกตบอลชาย โครงการหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งร่วมแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ OBEC Youth Street Basketball 2017 รอบชิงแชมป์ภาคใต้ ณ จ.นครศรีธรรมราช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความรู้ทักษะทางด้านภาษา และฝึกประสบการณ์การทำข้อสอบ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผลคะแนนที่ได้จะใช้เพื่อพิจารณาโควตาทุนการศึกษา Stamford First Step [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฎาคม 2560 กิจกรรม English On The Road ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กรกฎาคม 2560 ทันตแพทย์จาก รพ. วชิระภูเก็ตมาให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.1 เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กรกฎาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในการจัดงานสมโภชราชปาทานุสรณ์ ครั้งที่ 58 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กรกฎาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนายนิธิศ แสงชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จังหวัดสงขลา [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กรกฎาคม 2560 ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ เนตรนารี พร้อมด้วยตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามสุระกุล [ภาพกิจกรรม] 
 • »1-2 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »30 มิถุนายน 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]