ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 1/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน  

   

  ข่าวทุนการศึกษา  
 • โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 [ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก]   [ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส]
 • ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2559 

  2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
  3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
  5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
  6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรมเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559
  12 พฤษภาคม 2559 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
  16 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
  19 พฤษภาคม 2559 อบรมจริยธรรมครู

  ภาพกิจกรรม
  ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
  • »20-21 พฤษภาคม 2559 Satree Phuket School  Professional Development for Thai IP/IPC Homeroom Teachers and Regular Program Teachers "Analytical Thinking Classroom" Briza Beach Resort , Khao Lak ,Phang nga เป็นการอบรมเพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
   ให้กับบุคลากรครูเพื่อนำไปปรับใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น [ภาพกิจกรรม]
  • »19 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตรวบรวมเงินมอบให้แก่ครูวิทยา โบราณบุปผา เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยมีบุตรชายและพี่สาวเป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม]
  • »19 พฤษภาคม 2559 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี ในหัวข้อ "คุณค่าการใช้เวลาในชีวิต" [ภาพกิจกรรม]
  • »18 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ภาพกิจกรรม]
  • »12 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการโกศล ใสขาว มอบของที่ระลึกให้กับครูที่มีวันเกิดที่ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
  • »12 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการโกศล ใสขาว มอบของที่ระลึกให้ครูพัฒนพล นำพากิจ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
  • »10-11 พฤษภาคม 2559 บรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [ภาพกิจกรรม]
  • »9-10 เมษายน 2559 กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษและห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559 [ภาพกิจกรรม]
  • »8 เมษายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมใจจัดกิจกรรม สร้างบุญ รวมใจเป็นหนึ่ง พร้อมกับบริจาคเงินให้กับบ้านพักคนชรา และงานเลี้ยง "ปิดกล่องชอร์ค" [ภาพกิจกรรม]
  • »31มีนาคม 2559 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบโล่จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ภาพกิจกรรม]
  • »6 เมษายน 2559 การยืนยันสิทธิและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]