ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 2/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน  

   

ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2559 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
     
วัน เดือน ปี กิจกรรม งาน / ฝ่าย
26 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559,ในคาบที่ 1 นักเรียนรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 และ คาบที่ 2-9 เรียนตามปกติ วิชาการ
26 ตุลาคม 2559 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 วิชาการ
29 ตุลาคม 2559 29 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 วิชาการ
2, 9, 16, 23, 30 พฤศจิกายน 2559 ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ วิชาการ
4 พฤศจิกายน 2559 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1 วิชาการ
4,5 พฤศจิกายน 2559 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด วิชาการ
7 - 11 พฤศจิกายน 2559 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 วิชาการ
11 พฤศจิกายน 2559 ส่งแผนการสอน , โครงการสอน วิชาการ
11 พฤศจิกายน 2559 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 วิชาการ
25 พฤศจิกายน 2559 ส่งบันทึกการสอน, สำรวจเวลาเรียน ครั้งที่ 1 วิชาการ
26-27 พฤศจิกายน 2559 สอบตรง มอ. วิชาการ

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
  • »12-15 ตุลาคม 2559 คณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรมสองประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ [ภาพกิจกรรม] 
  • »12 ตุลาคม 2559 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอู่ทองสุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
  • »6 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมออก Boot งานรวมพลังเรียนรู้อย่างพอเพียง สัญจร ภาคใต้ Together Learning Sufficiency Living ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
  • »5 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตตั้งโต๊ะไหว้รับขบวนแห่เทศกาลกินเจ ศาลเจ้าท่าเรือ ประจำปี 2559 [ภาพกิจกรรม] 
  • »4 ตุลาคม 2559 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอิงกรอบมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ British English จัดโดย สถาบันภาษาอังกฤษ [ภาพกิจกรรม] 
  • »4 ตุลาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมการติวสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559 จัดโดยงานคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป [ภาพกิจกรรม] 
  • »2 ตุลาคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีถือศีลกินผัก เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลางสะพานหิน [ภาพกิจกรรม] 
  • »28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 “สตรีภูเก็ต เสริมความรู้ เปิดประสบการณ์ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการหลักสูตรนานาชาติ" โครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม Science Trip ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร  [ภาพกิจกรรม]