โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคม
ประกาศข่าว

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2558
เข้าหน้าหลัก     
เข้าสู่หน้าหลักโรงเรียนสตรีภูเก็ต