วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
[ กลับหน้าหลัก ]