อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์

 
 
      ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำชาติไทย เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่แสดงถึงความเป็นใหญ่และแสดงถึงความมีอำนาจวาสนา ประกอบกับเป็นต้นไม้ที่พระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนทรงปลูก คราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนสตรีภูเก็ต
“ราชพฤกษ์” เหมาะที่จะเป็นชื่ออาคาร1 เพราะอาคารนี้เป็นหัวใจหลักของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน