อาคาร 5 อาคารสนฉัตร

 
 
      สนฉัตร เป็นชื่อที่เป็นมงคลนามเพราะ “สน” นั้นคือการให้ความใส่ใจ เห็นอกเห็นใจ สนฉัตรจึงเสริมโชคชะตาให้เกิดมงคล ในด้านเกียรติยศสูงส่ง ส่วนคำว่า “ฉัตร” เป็นสิ่งที่คู่กับพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการนำ “สนฉัตร” มาตั้งเป็นชื่ออาคาร 5 ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมีบารมีให้กับอาคาร เกิดความเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ได้รับการใส่ใจและเห็นอกเห็นใจจากผู้คนทั่วไปอยู่เสมอ