หอประชุม 2 : หอประชุมการเวก

 
 
      การเวกเป็นไม้เถาที่ดอกมีกลิ่นหอม ทนทาน มีอายุยืนนาน ออกดอกตลอดปี เป็นไม้เลื้อยที่ปกคลุมให้ความร่มเย็น ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น