หอประชุมใหญ่ : หอประชุมมะฮอกกานี

 
 
      มะฮอกกานีเป็นต้นไม้ที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีได้นำเข้ามาปลูกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา นำความสุข ร่มเย็นแก่ทุกคน และอยู่คู่โรงเรียนสตรีภูเก็ตมายาวนาน