ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170

สื่อการเรียนรู้

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12    
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการเช่าใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง : Lease Line) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างยามรักษาความปลอดภัย) [รายละเอียด]
 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

ข่าวรับสมัครงาน  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ (นักการภารโรง) [รายละเอียด]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 24 มกราคม 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาคปกติ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [รายละเอียด]
 • โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล [Link]
 • นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562 - 2563) สามารถ download ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ [ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก] และสามารถกรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ [ระบบการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส]
 • โรงเรียนเป็นคลินิกให้คำแนะนำสำหรับโรงเรียนและผู้สนใจ ที่ต้องการพัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง
  ติดต่อ 076-212366

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »14 มกราคม 2563 นายปัญญาหัตถิผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณวาณิช เอกวานิช เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนของนักเรียน โดยมีคุณสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยาน [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มกราคม 2563 รองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล พร้อมด้วยครูผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ วางหลีด นางสำลี พระสี อดีตนักการภารโรงโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดแสนสุข [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มกราคม 2563 รองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล พร้อมด้วยครูผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ เข้าขอพรปีใหม่ จากนายเเสถียร พลเยี่ยม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล พร้อมด้วยครูผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ เข้าขอพรปีใหม่ จาก คุณสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศบาลนครภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มกราคม 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 111 ปี สตรีภูเก็ต และกิจกรรมวัน Thank You Day [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ เข้าขอพรปีใหม่จาก คุณเจษฎา มงคลพิพัฒน์กุล อัยการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล เข้าขอพรปีใหม่จาก คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศบาลนครภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ เข้าขอพรปีใหม่จาก คุณอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ ผู้มีอุปการะคุณโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล เข้าขอพรปีใหม่จาก นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »4 มกราคม 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ของ (นางทิพย์รัตน์ แซ่โก้ย) พนักงานโรงอาหาร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมงานวัดพุทธมงคลนิมิต [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล เข้าขอพรปีใหม่จาก คุณ ณชัย เขมนิพัทธ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล เข้าขอพรปีใหม่จากคุณอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »2 มกราคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศสกุล เข้าขอพรปีใหม่จากนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [ภาพกิจกรรม]