ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170

สื่อการเรียนรู้


  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12    
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »30 ตุลาคม 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมอบรม การพัฒนาครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่การจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 21 ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »30 ตุลาคม 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และประธานนักเรียนปี 2562 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในนามของนักเรียนทุกคนแด่ผู้อำนวยการ ณ บริเวณหน้าเสาธง [ภาพกิจกรรม]
 • »28-29 ตุลาคม 2562 บรรยากาศการแข่งขันมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม สพม.14 จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »25 ตุลาคม 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนิท รอดเซ็น ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา [ภาพกิจกรรม]
 • »25 ตุลาคม 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง [ภาพกิจกรรม]
 • »25 ตุลาคม 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้า นายเสถียร พลเยี่ยม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ โรงพยาบาลสิโรจน์ ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »24 ตุลาคม 2562 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการปัญญา หัตถิ "ยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ ... ร่วมใจพัฒนา ส.ภ.ก. นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต" ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »24 ตุลาคม 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »23 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »23 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและถนน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนเทพกระษัตรี (บริเวณด้านข้างห้างซุปเปอร์ชีป สาขาใหญ่) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »23 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูงานแนะแนวเป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."เราทำความดี ด้วยหัวใจ " กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำคูคลองและท่อระบายน้ำถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
  ณ ลำธารสาธารณะ แยกคลองท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ตุลาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »7-12 ตุลาคม 2562 กิจกรรมทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลับกับสหพัฒน์ (ติวมาม่า) ครั้งที่ 22 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตตั้งโต๊ะไหว้รับขบวนแห่เทศกาลกินเจ ศาลเจ้าท่าเรือ ประจำปี 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ตุลาคม 2562 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดค่ายดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 2-19 ตุลาคม 2562 ณ โบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »2 ตุลาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวความรู้เกี่ยวกับธรรมะเพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »30 กันยายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมวางพานพุ่มในพิธีส่งเก๊ง(สวดมนต์)ถวายพระพรชัยมงคล พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »30 กันยายน 2562 สหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้กับฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกกลุ่มงาน โดยมีผู้อำนวยการเสถียรพลเยี่ยม ให้เกียรติเป็นผู้มอบเสื้อ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »30 กันยายน 2562 โครงการห่วงใยใส่ใจนักเรียน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]