ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สื่อการเรียนรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170


 
เดินหน้าเปิดเรียน 111 ปี สตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     
 
คุณสรายุทธ มัลลัม   คุณรุ่งนภา พุฒแก้ว
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
     
     
     
     
     
     
 
 
       จัดซื้อจัดจ้าง 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ข่าวรับสมัครงาน  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย ปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษาประจำชั้นห้องเรียนโครงการนานาชาติ (IP) 2 อัตรา ,ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย ) [รายละเอียด]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศ แจ้งหยุดเรียนเป็นการภายใน 4-7 กรกฎาคม 2563 และ 25-28 กรกฎาคม 2563 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 [ประกาศ]
 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ประกาศโรงเรียน]  [สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน]
 • รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ม.1]   [ม.2]   [ม.3]   [ม.4]   [ม.5]   [ม.6]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียน ที่ 1/2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 [Download]
 • การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 [รายละเอียด]
 • น.ส.สุชาดา เจริญกิตติธรรม นักเรียนโครงการนานาชาติ (IP) ร.ร.สตรีภูเก็ต ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในชุมชน ระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2694327730661353&id=100002524565041&sfnsn=mo คิดถึงอนาคตทางการศึกษา คิดถึง IP สตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาคปกติ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [รายละเอียด]
 • โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล [Link]
 • รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ม.1]   [ม.2]   [ม.3]   [ม.4]   [ม.5]   [ม.6]

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »14 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมโครงการบูรญาการแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระหว่างสตรีภูเก็ตกับอาชีวะภูเก็ต กับหลักสูตรธุรกิจการบิน โดยมีศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ เปิดภาคเรียนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายปัญญา หัตถิผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครูและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]