นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประกาศโรงเรยนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการทดสอบความรู้สู่รั้วสีน้ำเงิน (SPK Pre-test) ประจำปี 2565 [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน (SPK Pre-Test) ประจำปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 
 
 
 
 
  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้ในราชการ
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสโครงการ P65120016361 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคาร 7 [ประกาศ]
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ]  

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (วิชานาฎศิลป์) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการนานาชาติ สารบรรณ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวไทย [ประกาศ]
<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การทดสอบความรู้สู่รั้วขาว - น้ำเงิน (SPK-Pretest) ประจำปี 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]   [ขั้นตอนการจ่ายเงิน]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงิน] [แบบหนังสือรับรอง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา] [แบบหนังสือรับรอง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ณ น้ำตกโตนไพร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา [รายละเอียด]
 • »26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ณ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสินีนาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »27 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด และตัวแทนยุวกาชาดระดับชั้น ม.1และม.2 ร่วมสวนสนามในพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ สนามสุระกุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »25 มกราคม 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีพระสงฆ์จำนวน 4 รูป จากวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการส่งเสริมสืบสานพระพุทธศาสนา โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธาน และระดับชั้น ม.4 เป็นเจ้าภาพ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฟื่องฟ้า จัดโดย งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน [รายละเอียด]
 • »25 มกราคม 2566 สภานักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ กิจกรรมช่วงเช้า เบอร์ 3 พรรคพัชรไอริณ และ เบอร์ 4 พรรคเฌอพัฒน์ [รายละเอียด]
 • »24 มกราคม 2566 สภานักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ กิจกรรมช่วงเช้า เบอร์ 1 พรรคชลาลัยคีรินทร์ และ เบอร์ 2 พรรคนรินทรา [รายละเอียด]
 • »23 มกราคม 2566 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 “เปิดโลกทัศน์แนะแนวการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมะฮอกกานี กิจกรรมดังกล่าว ได้แนะนำภาพรวมแผนการเรียนต่างๆ ของโรงเรียน สตรีภูเก็ตผ่านครูผู้สอนแผนการเรียน การจัดบูทนิทรรศการแนะนำแผนการเรียน อีกทั้งยังมีการแนะแนวศึกษาต่อของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตด้วย [รายละเอียด]
 • »23 มกราคม 2566 นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาเกาหลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7-10 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-6 จำนวน 90 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่เกาหลี (새해 복 많이 받으세요) เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมเนื่องในวันปีใหม่เกาหลี ณ ลานน้ำตก โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »23 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจำนวน 6 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กดีศรีสตรีภูเก็ต” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการคัดเลือกพิจารณาจากนักเรียนที่มีความประพฤติดี กิริยามารยาทดี ปฏิบัติตัวตามระเบียบของโรงเรียน ระดับชั้นละ 1 คน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี กิจกรรมช่วงเช้า [รายละเอียด]
 • »23 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 โครงการนานาชาติ จำนวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน โดยมี 1 ทีมผ่านรอบรองชนะเลิศ และอีก 1 ทีมผ่านรอบคัดเลือก กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (GEM – Game of English and Math) เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่าน จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี กิจกรรมช่วงเช้า [รายละเอียด]
 • »19-21 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่เข้าร่วมทดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชงโค 4 [รายละเอียด]
 • »20 มกราคม 2566 สหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบอั่งเปาให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร จำนวน 40 รางวัล โดยมีนางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และนางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี กิจกรรมช่วงเช้า [รายละเอียด]
 • »19 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมตรุษจีน “กระต่ายเริงร่า หรรษาตรุษจีน” ประจำปี 2566 โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะครูภาษาจีนและนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [รายละเอียด]
 • »18 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่มีจิตสาธารณะ เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อโรงเรียนและประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2565 จำนวน 5 คน ณ บริเวณหน้าอาคาฉลองราชกุมารีฯ กิจกรรมช่วงเช้า [รายละเอียด]
 • »17 มกราคม 2566 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวปราณี อินสุทน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ และนายเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี เลขานุการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ร่วมต้อนรับพลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และคณะ เข้ามาติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต และร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมชงโค 1 [รายละเอียด]
 • »17 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 [รายละเอียด]
 • »16 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้ นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุดในแต่ละรายวิชาในการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน SPK Pre-Test ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชงโค 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »13 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Harmony Day โรงเรียนสตรีภูเก็ต รวมพลังขาว – น้ำเงิน โดยมีนายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสิริโรจน์ วรรณวร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ตและคณะกรรมการฯ ร่วมจับฉลากมอบของขวัญให้กับนักเรียน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีในกิจกรรมตอนเช้า [รายละเอียด]
 • »12 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตร สายสะพายและป้ายรางวัลให้กับนางสาวจันจิรา กลิ่นพายัพ ม.3/4 และนางสาวอนัญญาดา อุดอ้าย ม.4/11 ตัวแทนจังหวัดภูเก็ตในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล รุ่นที่ 13 ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดด้วย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ Avenue จังหวัดภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »11 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 • »10 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 • »8 มกราคม 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน (SPK Pre-Test) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจ [รายละเอียด]
 • »6 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 • »5 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 • »4 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด , สภานักเรียน) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 • »3 มกราคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (สาระภาษาอังกฤษ, สาระภาษาฝรั่งเศส, สาระภาษาญี่ปุ่น และสาระภาษาเกาหลี) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต