ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170

สื่อการเรียนรู้  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12    
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »13 มีนาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก ประจำปี 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มีนาคม 2563 กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ,IP และ IPC ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มีนาคม 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน กับ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มีนาคม 2563 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กับนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มีนาคม 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรมเพื่อนนักข่าว ทำแต่เรื่องดีดี เนื่องในวันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »29 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต โดย นางสมใจ คงคุณากร และ นางสมจิตต์ สุทธางกูร อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน มอบเงินจากการจัดงานเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าการศึกษา 111 ปีสตรีภูเก็ต ให้กับ นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อใช้ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ ซ่อมแซมอาคารพุทธชาดและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »24 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงษ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »24 กุมภาพันธ์ 2563 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ คลองมุดง บ้านบ่อแร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »21 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยหัวหน้าระดับ ตัวแทนนักเรียนแต่ละแผนการเรียน ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3-10 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »20 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย ครูปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับชั้นเรียน และตัวแทนครู ร่วมต้อนรับนายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาด้านงานโครงการตามพระราชดำริฯ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดบอร์ดห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นกตภัทรธิการ 110 [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »17 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม]
 • »17 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนักเรียน รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม]
 • »17 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนช่างภาพจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีน้ำใจ รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ หน้าเสาธง หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมวางพวงหรีด อาจารย์บุญเลี่ยง อารีราษฎร์ ณ วัดแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกสหกณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับเงินปันผล และจับรางวัลทองคำจำนวน 1 เส้น และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กุมภาพันธ์ 2563 พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตในการป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัสโรโรน่า หรือชื่อทางการ ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-4 ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(IS3)หัวข้อ “ขยะในทะเล“ ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-5 ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(IS3)หัวข้อ “เพศศึกษา“ ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา 100 % ให้กับน.ส.เบญญาภา จันทร์เอียด นักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 รับทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยมซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยรับมอบทุนจากคุณบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และ น.ส.ปารมี อภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 รับทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยรับมอบทุนจาก ดร.อติศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนสตรีภูเก็ตโดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตต ร่วมยืนไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละชีวิต และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในกิจกรรมต่างๆ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทัศนศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับ น.ส.กฤณณ์ โชติธนกุญชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรม จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทน ยสร ห้องเรียน เข้าอบรมเพิ่มทักษะความรู้การใช้ยาอย่างปลอดภัยในโรงเรียน และการเลือกชื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม] 8
 • »6 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กุมภาพันธ์ 2563 สภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การบริจาคโลหิต และการขอรับบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีติดอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคใต้ และการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคใต้ตอนบน [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 บาสเกตบอล 3x3 รุ่นนักเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตมอบรางวัลให้กับห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น ที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดพุ่มผ้าป่างานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]