ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้
  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »13 มีนาคม 2562 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนสอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (IP,IPC) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มีนาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา วางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก ประจำปี 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มีนาคม 2562 โครงการห่วงใยใส่ใจนักเรียน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »1,7 มีนาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีระชัย รัตนรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ นายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทอง (วันที่ 1 มีนาคม 2562) และนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วันที 7 มีนาคม 2562) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ [ภาพกิจกรรม]
 • »1 มีนาคม 2562 คระครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภมิตร ศันติวิชยะ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลวราราม [ภาพกิจกรรม]
 • »28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร ตัวแทนกลุ่มสาระประชุมทางไกลเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ หอประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »23 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยายกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยหัวหน้าระดับ ตัวแทนนักเรียนแต่ละแผนการเรียน ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3-10 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดงาน Congratulations Day เพื่อประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการนานาชาติ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและต่อคณาจารย์ เกิดความรัก ความผูกพัน ระหว่างครู-ศิษย์ และรุ่นพี่-รุ่นน้อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ออกไปสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ และพร้อมที่จะเผชิญสภาพสังคมหลังสำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตซอลหญิง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบช่อดอกไม้และของขวัญ แสดงความยินดีแด่นายธีระชัย รัตนรังษี นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายศุภมิตร ศันติวิชยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนายจักรกริช มากพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบใบประกาศให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมันที่เข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ A1, A2 ซึ่งจัดการสอบโดยสถาบันเกอเธ่แห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ และนาวสาวพีรปภา เลิศยศกุล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ และนางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครูเข้าขอพรปีใหม่จากคุณธวัช ตันติพิริยะกิจ [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงหรีดและไว้อาลัย แด่คุณแม่สุนีย์ สุทธิกุล ซึ่งเป็นมารดาของ ดร.ชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวทีปกา จิยะอมรเดช ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีนวัตกรรมพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ ที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีพ่อของแผ่นดินปีที่ 5 จัดโดย มูลนิธิ ดร.สุขพุคยาภรณ์ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปะนานาชาติ ได้รับรางวัล Young Artist Recognition Prize รุ่นอายุ 9 - 13 ปี [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรี รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี งานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม ชงโค 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมนำเสนอ IS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ลด เลิก ละ พลาสติก ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมตั้งโต๊ะไหว้เทวดา [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผุ้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติและเข้าร่วมงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น นภาธิวรรธน์ 109 [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกสหกณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับเงินปันผล และจับรางวัลทองคำจำนวน 2 เส้น และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ และนายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนกุลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการจัดบอร์ดนิทรรศการนำเสนอผลงานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กุมภาพันธ์ 2562 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับจังหวัดและระดับภาคใต้ [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์วิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสพฐ.และสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีติดอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเหรียญรางวัลให้กับ เด็กหญิงกฤษณา กล้าจริง นักกรีฑาของโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขต 8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์" ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน วิ่งผลัด 4x100 เมตร และวิ่งผลัดเมด์เลย์ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลล มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมงานตรุษจีน 2019 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน [ภาพกิจกรรม]