ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
หน่วยงานภายนอก
หนังสือพิมพ์


ผอ.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 2/2557


สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
แหล่งความรู้

 

 

  • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
  กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558  

 
กำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
-ใบโอนเงินระดมทรัพยากร สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 แผนการเรียนปกติ [Download]
-ใบโอนเงินระดมทรัพยากร สำหรับนักเรียนชั้น ม.4  [4/2]  [4/3]  [4/4]  [4/5]  [4/6]
[4/7]  [4/8]  [4/9]  [4/10]  [4/11]

   ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2557 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดือน มีนาคม - เมษายน 2558
2 เมษายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนปกติ
3 เมษายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนปกติ
6 เมษายน 2558 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ พร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 (08.30-09.00 น.)
  รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ พร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 (13.30-14.00 น.)
   
  ภาพกิจกรรม

ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   


หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ
104   ธุรการ
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   แผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส


>