หน้าหลักกลุ่มกิจการนักเรียน
  
คณะครู นักเรียนที่สนใจกิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ http://www.smokefreeschool.net/