สื่อการสอน ครูอลิสา  มุสิกรักษ์ โลกดาราศาสตร์
โครงสร้างโลก
  โครงสร้างโลก [Download]
  ธรณีแปรสัณฐาน [Download]
   การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก [Download]
ปรากฏการณ์ทางธรณี
  แผ่นดินไหว [Download]
  สึนามิ [Download]
  ภูเขาไฟ [Download]
ธรณีประวัติ
  อายุทางธรณีและลำดับชั้นหิน [Download]
  ซากดึกดำบรรพ์ [Download]
เอกภพ
  กำเนิดเอกภพ [Download]
  กาแล็กซี่ [Download]
ดาวฤกษ์
  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ [Download]
  สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ [Download]
  ระบบสุริยจักรวาล [Download]
เทคโนโลยีอวกาศ [Download]