วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคม
กิจกรรม / เหตุการณ์ที่ผ่านมา
ปี 2557 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปี 2556 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปี 2555 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปี 2554 - - - - - - - - - ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม


เดือน พฤศจิกายน 2554
   
 
   
  กำหนดการเดินทางไปจังหวัดชุมพรและรายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ดูรายละเอียด
  ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดภูเก็ตไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ประจำปี 2554 ดูผลการแข่งขัน
   
   
30 พฤศจิกายน2554 ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโครงการนำร่องด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมส่วนภูมิภาค รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก กสทช.และการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ Online ให้กับตัวแทนครูในโรงเรียนเครือข่าย ณ NGN e-Learning Classroom โรงเรียนสตรีภูเก็ต ดูภาพกิจกรรม
   
29 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รับมอบเกีบรติบัติจากรองฯฝ่ายวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
   
29 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับการประเมินสุขภาพระดับเพชร ดูภาพกิจกรรม
   
28 พฤศจิกายน 2554 SME Bank มอบหนังสือ Britannica Cocise Encyclopedia ภาคภาษาไทยโดย รองผู้อำนวยการ ดวงกมล เอช รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตและรองฯ วลัยลักษณ์ เลิศสกุล รับมอบ
   
25 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม
   
25 พฤศจิกายน 2554 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ ณ สนามสุรกุล ดูภาพกิจกรรม
   
25 พฤศจิกายน 2554 การแข่งขันโต้วาทีรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ดูภาพกิจกรรม
   
24,25 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 61 รับมอบเกียรติบัตรจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม  
   
23 พฤศจิกายน 2554 การประชุม "ไขข้อสงสัย Admission สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต" ดูภาพกิจกรรม
   
18 พฤศจิกายน 2554 การประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาหลักสูตร International Program โดย ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ปรึกษาหลักสูตร I P สพฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ดูภาพกิจกรรม 
   
17,18 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนที่มีคะแนนรายวิชาสูงสุด รับมอบเกียรติบัตรจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธุรการ บริการ ฝ่ายนโยบายและแผน ครูละม้าย กิจอำไพพงศ์ ดูภาพกิจกรรม 
   
16 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนชั้น ม.2/4 ม.1/1 และ ม1/2 จำนวน 74 คน สอบวัดระดับความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และชมนิทรรศการในงาน มอ. วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดูภาพกิจกรรม
   
16 พฤศจิกายน 2554 ที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต ท่านเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ มอบเงินสบทบเข้ากองทุนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเพื่อผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 17,700 บาท โดยมีรองผู้อำนวยการ ดวงกมล เอช รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ดูภาพกิจกรรม  
   
16 พฤศจิกายน 2554 ที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต ท่านเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดภูเก็ตจำนวน 5 คน ,รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับภาคใต้ จำนวน 3 คน , คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศจำนวน 1 คน ดูภาพกิจกรรม  
   
7 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการนักเรียนปี 2553 รับมอบเกียรติบัตรจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และส่งมอบงานให้คณะกรรมการนักเรียนปี 2554   
 
ดูภาพกิจกรรม
   
 5 พฤศจิกายน 2554 บรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือกงานศิลป หัตถกรรมนักเรียนปี 2554 ครั้งที่ 61
   - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ดูภาพกิจกรรม
   - กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 ดูภาพกิจกรรม
   
4 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาสถานประกอบการ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  ดูภาพกิจกรรม
   
 รายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
รายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     
นักเรียน EP ที่กลับจากศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศ Australia ให้ส่งผลสอบแก้ตัวดังนี้
      ครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 14 พ.ย. 54
      ครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 21 พ.ย. 54
 
 
< กลับหน้าหลัก >