ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 [รายละเอียด] 
  รายละเอียดตัวชี้วัดตามการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2561 [รายละเอียด]   [ต่อ]
  แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด] 
    การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [รายละเอียด] 
    ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน [รายละเอียด] 
    ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [รายละเอียด] 
    ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน [รายละเอียด] 
    มาตรการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา [รายละเอียด]  [เพิ่มเติม]
    แนวปฏิบัติเรื่องการลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
    ครูและบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่นี่ [เข้าสู่เว็บไซต์]
    ครูและบุคลากร Download เอกสารเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ได้ที่ เอกสาร Download ของฝ่ายบริหารบุคคล