บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 
 
ครูสมเจตน์ กูลดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูจรัสศรี มณีรวม ครูปาริชาติ ประทุมรัตน์ ครูสันติสุข ทั่งกลาง ครูอัมพิรา ศรีวรรณ
ครูกายสิทธิ์ วิสุทธิ์ไมตรี