สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 61
ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2554 จังหวัดชุมพร
สรุปผลการแข่งขันระดับ สพม.
ลำดับ สำนักงานเขตพื้นที่ ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
342
157
69
48
616
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
304
157
80
69
610
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
219
93
52
27
391
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
175
95
48
29
347
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
168
72
34
27
301
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
111
55
30
29
22
 
สรุปผลการแข่งขันระดับโรงเรียน
ลำดับ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1
อำมาตย์พานิชนุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
36
7
5
5
53
2
สอาดเผดิมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
32
12
1
2
47
3
หาดใหญ่วิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
32
7
2
1
42
4
กัลยาณีศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
31
10
4
2
47
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
30
5
1
7
43
6
สุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
29
11
5
1
46
7
ศรียาภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
29
7
5
4
45
8
สวนศรีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
26
15
7
6
54
9
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
25
4
2
2
33
10
บ้านนาสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
21
8
3
1
33
11
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
19
18
1
7
45
12
สตรีทุ่งสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
19
6
1
2
28
13
เดชะปัตตนยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
19
5
4
5
33
14
ภูเก็ตวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
18
5
6
3
32
15
ดีบุกพังงาวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
17
19
8
2
46
16
หารเทารังสีประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
18
4
6
5
33
17
พิชัยรัตนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
16
13
7
4
40
18
เบญจมราชูทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
15
9
3
2
29
19
พุนพินพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
15
6
3
3
27
20
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
15
6
3
0
2
21
พรหมคีรีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
14
8
2
1
25
22
สุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
14
4
2
2
22
23
ตะกั่วป่าเสนานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
13
10
2
1
26
24
สตรีพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
13
8
3
0
24
25
พัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
13
5
3
5
26
26
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
13
2
3
1
19
27
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
12
5
4
7
28
28
ทุ่งสงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
12
2
1
0
15
29
จะนะชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
12
0
3
3
18
30
พิมานพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
11
10
3
5
29
31
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
11
7
2
3
23
32
เมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
11
6
0
2
19
33
เบญจมราชูทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
11
3
3
2
19
34
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
11
3
1
1
16
35
สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
11
3
0
3
17
36
ปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
10
9
9
4
32
37
เขาชัยสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
10
6
3
1
20
38
เวียงสระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
10
5
7
3
25
39
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
10
2
2
2
16
40
โยธินบำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
10
1
0
0
11
41
ละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
9
7
4
0
20
42
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
9
6
1
9
25
43
กระบุรีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
9
6
1
1
17
44
สตรีระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
9
5
3
4
21
45
ทุ่งสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
9
5
1
4
19
46
เหนือคลองประชาบำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
9
3
1
1
14
47
ท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
9
2
2
1
14
48
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
9
0
1
0
10
49
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
9
0
1
0
10
50
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
9
0
0
0
9
51
สุไหงโก-ลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
8
8
2
3
21
52
ทุ่งตะโกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
8
3
2
0
13
53
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัตก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
8
2
0
0
10
54
เมืองกระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
8
1
2
0
11
55
สวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
7
6
4
1
18
56
สะเดาขรรค์ชัย"กัมพลานนท์อนุสรณ์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
7
5
3
1
16
57
ชะอวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
7
5
2
0
14
58
ท่าแซะรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
7
4
3
0
14
59
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
7
4
2
0
13
60
นาทวีวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
7
3
3
0
13
61
สตรีพังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
7
2
2
0
11
62
เมืองหลังสวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
7
1
2
3
13
63
ท่าข้ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
7
0
0
0
7
64
วิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
6
6
1
0
13
65
ปากจั่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
6
5
1
0
12
66
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
6
4
3
1
14
67
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
6
3
2
0
11
68
พรุพีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
6
3
1
3
13
69
ฉวางรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
6
3
1
2
12
70
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
6
3
0
1
10
71
พระแสงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
6
2
3
1
12
72
สตูลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
6
2
2
0
10
73
สิชลประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
6
2
1
1
10
74
ลำทับประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
6
2
0
0
8
75
รัษฎา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
6
1
2
0
9
76
วังวิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
6
1
0
2
9
77
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
6
0
0
1
7
78
อ่าวลึกประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
6
0
0
1
7
79
มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
6
0
0
0
6
80
ชะอวดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
6
0
0
0
6
81
ทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
5
4
2
0
11
82
หาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
5
3
2
0
10
83
พนมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
5
3
1
1
10
84
ชัยบุรีพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
5
2
2
1
10
85
สายบุรี "แจ้งประชาคาร"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
5
2
2
1
10
86
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
5
2
0
0
7
87
นราธิวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
5
1
2
2
10
88
สตรีปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
5
1
1
2
9
89
กันตังพิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
5
1
0
1
7
90
สุราษฎร์ธานี ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
5
1
0
0
6
91
คณะราษฎรบำรุง ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
5
0
1
0
6
92
ยะหาศิรยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
5
0
0
1
6
93
ทุ่งคาพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
5
0
0
0
5
94
โพธิ์คีรีราชศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
4
7
2
1
14
95
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
4
7
0
0
11
96
ควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
4
4
4
2
14
97
ท่าชนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
4
4
2
2
12
98
ปากน้ำชุมพรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
4
4
1
0
9
99
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
4
3
1
0
8
100
นราสิกขาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
4
1
4
0
9
101
บ้านนาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
4
1
0
1
6
102
เคียนซาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
4
1
0
0
5
103
ท่าอุแทพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
4
1
0
0
5
104
สภาราชินี ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
4
1
0
0
5
105
เชิงทะเลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
4
1
0
0
5
106
พนางตุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
4
0
0
0
4
107
ปาล์มพัฒนวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
4
0
0
0
4
108
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
3
6
1
1
11
109
ปากพะยูนพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
3
5
1
0
9
110
ไชยาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
3
3
3
0
9
111
ประภัสสรรังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
3
3
1
0
7
112
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
3
3
1
0
7
113
พนมเบญจา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
3
3
0
1
7
114
บางแก้วพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
3
2
1
3
9
115
กะเปอร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
3
2
1
1
7
116
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
3
2
1
0
6
117
ตะโหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
3
1
3
4
11
118
พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
3
1
2
1
7
119
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
3
1
2
0
6
120
เทพา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
3
1
2
0
6
121
กาญจนดิษฐ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
3
1
1
0
5
122
กาญจนดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
3
1
0
0
4
123
ควนเนียงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
3
1
0
0
4
124
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
3
0
2
1
6
125
เชียรใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
3
0
1
1
5
126
ท่าข้ามวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
3
0
1
1
5
127
ห้วยยอด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
3
0
0
1
4
128
หงษ์เจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
3
0
0
0
3
129
ป่าบอนพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
3
0
0
0
3
130
ร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
3
0
0
0
3
131
พัทลุงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
2
9
1
2
14
132
กำแพงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
5
3
0
10
133
โมคลานประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
2
5
1
2
10
134
บางสวรรค์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
2
4
1
1
8
135
กะทู้วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
2
3
2
0
7
136
สตรียะลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
3
1
1
7
137
สิเกาประชาผดุงวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
3
0
0
5
138
สทิงพระวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
2
2
1
7
139
สงขลาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
2
2
0
6
140
วิเชียรมาตุ ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
2
0
0
4
141
บันนังสตาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
2
0
0
4
142
มอ.วิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
2
0
0
4
143
ทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
2
1
3
1
7
144
สิชลคุณาธารวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
2
1
2
2
7
145
ป่าพะยอมพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
2
1
2
1
6
146
ปลายพระยาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
1
2
0
5
147
ปะเหลียนผดุงศิษย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
1
1
0
4
148
รัตภูมิวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
1
1
0
4
149
ตะกุกใต้ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
2
1
0
1
4
150
กันตังรัษฏาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
1
0
1
4
151
ตันหยงมัส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
1
0
1
4
152
กาบังพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
1
0
1
4
153
ท่าชีวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
2
1
0
0
3
154
ห้วยนางราษฏร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
1
0
0
3
155
กะปงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
2
1
0
0
3
156
ละงูพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
1
0
0
3
157
แสงทองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
1
0
0
3
158
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
2
0
1
2
5
159
เวียงสุวรรณวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
0
1
1
4
160
คลองฉนวนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
2
0
1
0
3
161
ทีปราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
2
0
1
0
3
162
สินปุนคุณวิชญ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
0
1
0
3
163
กันตังพิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
0
0
2
4
164
สุราษฎร์พิทยา ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
2
0
0
0
2
165
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
2
0
0
0
2
166
ศรีบรรพตพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
2
0
0
0
2
167
สามัคคีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
0
0
0
2
168
คันธพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
2
0
0
0
2
169
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
2
0
0
0
2
170
สุคิรินวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
0
0
0
2
171
ธารโตวัฑฒนวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
0
0
0
2
172
ปทุมคงคาอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
2
0
0
0
2
173
ธรรมโฆสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
0
0
0
2
174
กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
0
0
0
2
175
เทพพิทยาภาณุมาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2
0
0
0
2
176
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
4
1
0
6
177
ห้วยยอด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
3
1
1
6
178
เมืองถลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
1
3
0
0
4
179
บางขันวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
2
2
2
7
180
รัษฎา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
2
1
2
6
181
หานโพธิ์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
2
1
0
4
182
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
2
0
1
4
183
ควนโดนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
2
0
1
4
184
เกาะสมุย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
2
0
0
3
185
ประชาบำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
2
0
0
3
186
คลองหินพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
2
0
0
3
187
พะตงประธานคีรีวัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
2
0
0
3
188
ทุ่งหว้าวรวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
2
0
0
3
189
แจ้งวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
2
0
0
3
190
ควนพระสาครินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
1
2
1
5
191
ปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
1
2
0
4
192
ขอนหาดประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
1
1
0
3
193
ธิดานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
1
1
0
3
194
เขาพังไกร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
1
0
1
3
195
จะโหนงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
1
0
1
3
196
ด่านสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
1
0
0
2
197
พระพรหมพิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
1
0
0
2
198
ตรังรังสฤษฏ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
1
0
0
2
199
คลองยางประชานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
1
0
0
2
200
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
1
0
0
2
201
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
1
1
0
0
2
202
ตากใบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
1
1
0
0
2
203
บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
1
0
0
2
204
พะตงประธานคีรีวัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
1
0
0
2
205
พะโต๊ะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
0
1
0
2
206
บางดีวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
0
1
0
2
207
รือเสาะชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
1
0
1
0
2
208
ส่องแสงพณิชยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
0
1
0
2
209
มัธยมบ้านทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
0
0
0
1
210
มัธยมวิภาวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
0
0
0
1
211
บ้านเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
0
0
0
1
212
เมืองชุมพรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
0
0
0
1
213
ปากแพรกวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
0
0
0
1
214
เขาทะลุพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1
0
0
0
1
215
มัธยมเกาะหมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
216
เสาธงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
217
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
218
ละอายพิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
219
กรุงหยันวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
220
มัธยมเกาะหมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
221
นิคมควนขนุนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
222
มัธยมเกาะหมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
223
ปากพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
1
0
0
0
1
224
น้ำผุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
0
0
0
1
225
สามัคคีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
1
0
0
0
1
226
เชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้องอนุสรณ์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
1
0
0
0
1
227
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
1
0
0
0
1
228
มัธยมสุไหงปาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
1
0
0
0
1
229
รามันห์ศิริวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
1
0
0
0
1
230
กอบกุลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
0
0
0
1
231
จะนะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
0
0
0
1
232
ทับช้างวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
0
0
0
1
233
ปาดังติณสูลานนท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
1
0
0
0
1
234
สิเกาประชาผดุงวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
3
0
1
4
235
นาบอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
3
0
0
3
236
ควนกาหลงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
2
1
0
3
237
กันตังพิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
2
0
2
4
238
นาสักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
2
0
0
2
239
มาบอำมฤตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
2
0
0
2
240
ศิริราษฎร์สามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
0
2
0
0
2
241
ห้วยยอด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
3
0
4
242
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
2
0
3
243
เสม็ดจวนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
1
1
3
244
วังวิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
1
1
3
245
คงคาประชารักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
1
0
2
246
โศภนคณาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
1
0
2
247
เกาะยาววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
0
1
1
0
2
248
เทพา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
1
1
0
2
249
ระโนด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
1
1
0
2
250
คีรีราษฎร์พัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
0
1
2
251
ชลธารวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
1
0
0
1
252
ปะทิววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
1
0
0
1
253
บ้านตาขุนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
1
0
0
1
254
บ้านตาขุนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
1
0
0
1
255
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
0
0
1
256
อุดมวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
0
0
1
257
วชิรธรรมสถิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
0
0
1
258
นาขยาดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
0
0
1
259
ดอนศาลานำวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
1
0
0
1
260
กันตังพิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
0
0
1
261
รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
0
0
1
262
วังวิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
0
0
1
263
หนองทะเลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
0
0
1
264
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
1
0
0
1
265
เบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
0
1
0
0
1
266
สทิงพระชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
1
0
0
1
267
สมานคุณวิทยาทาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
1
0
0
1
268
ลำภูราเรืองวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
0
2
0
2
269
ควนสุบรรณวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
0
1
2
3
270
ละอุ่นวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
0
0
1
1
2
271
หาดใหญ่พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
1
1
2
272
ท่าสะท้อนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
0
1
0
1
273
ตะแพนพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
0
1
0
1
274
มัธยมเกาะหมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
0
1
0
1
275
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
0
1
0
1
276
นาโยงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
0
1
0
1
277
ตะกั่วป่าคีรีเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
0
0
1
0
1
278
วุฒิชัยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
0
0
1
0
1
279
คูเต่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
1
0
1
280
ตะเครียะวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
1
0
1
281
พะตงประธานคีรีวัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
1
0
1
282
เมืองนครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0
0
0
2
2
283
ระโนดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
2
2
284
รัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
0
0
0
1
1
285
ดำรงศาสน์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
0
0
0
1
1
286
ยะหาศิรยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
0
0
0
1
1
287
สหศาสตร์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
1
1
288
เกาะพะงันศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0
0
0
0
0
289
ภูเก็ตไทยหัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
0
0
0
0
0
290
เทศบาลวัดอุปนันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
0
0
0
0
0
291
เจริญศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
0
0
292
เทศบาลนครสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
0
0
293
เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
0
0
294
กอบกุลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
0
0
295
เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
0
0
296
สะบ้าย้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
0
0
0
0
0
 

[ กลับหน้าหลัก]