ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ9-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเข้าเล่มพร้อมเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
จ8-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ7-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด นำเสนอผลงานนักเรียนโครงงานอาชีพ ขนาด 53*58 cm พร้อมออกแบบติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ6-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถโดยสารสองแถวประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ4-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 155 * 100 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ336-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊เกอร์ติดโฟมบอร์ด พร้อมออกแบบ ขนาด 1.26*1.29 m. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2562
จ335-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพ่นสีตราสัญลักษณ์และติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2562
จ334-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถตู้โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2562
จ333-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำผม และจ้างตัดผ้าสไบลูกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
จ331-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562

Total 240 Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>