ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ98-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ปกบัตรสมาชิกห้องสมุดและพิมพ์เนื้อสมาชิกห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563
จ97-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิลรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปี 2563 ขนาด 2.4 * 4.8 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563
จ96-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
จ91-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 240*120 ซม. พร้อมเจาะตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2563
จ9-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเข้าเล่มพร้อมเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
จ85-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 90*200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2563
จ84-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิลรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ ปี 2563 ขนาด 2.4 * 4.8 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2563
จ82-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2563
จ81-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563
จ80-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการกุ๊นขอบผ้ากันเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563

Total 419 Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>