ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ99-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 90* 200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2565
จ97-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 2.4 * 4.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2565
จ96-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 * 5.5 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2565
จ95-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 40 * 120 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2565
จ94-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดอกไม้กลัดเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2565
จ93-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 240 * 480 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2565
จ93-54
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเข้าเล่มสมุดคู่มือครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2564
จ92-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2565
จ87-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรู ขนาด 108 * 336 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2564
จ86-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2564

Total 248 Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>