ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
84-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2563
8-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวันที่ หมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2564
79-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2564
77-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2565
76-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขาตั้งขิมไม้สักและขาตั้งระนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2565
76-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมาร์ทบอร์ดลายไม้,สกรูยึด,ซีลายและปูนฉาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2564
73-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสิญจ์ และ โฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2564
72-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องบล็อคตัวอย่างหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2564
71-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2564
7-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโอเอซิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>