ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ16-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
จ15-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
จ14-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการแต่งหน้านางนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2562
จ13-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ10-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโฟมบอร์ดติดสติ๊กเกอร์ ขนาด 66 * 212 cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
99-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
98-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
97-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563
94-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มหนีบและตรายางวันที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562
9-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2562

Total 295 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>