ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ245-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์คณะกรรมการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
จ244-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 130*5.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2562
จ242-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2562
จ238-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้อง 512 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ237-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 90 * 200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ236-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศและหลังคา อาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2562
จ235-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ234-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 0.80 * 2.0 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ232-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปลูกต้นไม้ อาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562
จ210-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นข 3728 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>