ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ2-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างจัดพวงมาลา (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
จ18-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
จ17-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
จ168-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์และไวนิล พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2563
จ166-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
จ165-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องประดับ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
จ162-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2563
จ161-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารคู่มือทำแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2563
จ16-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
จ156-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>