ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
69-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2564
63-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ,เชือกฟาง,ขี้ผึ้งนับแบงค์,และลวดเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2564
62-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวันที่หมึกในตัวและหมึกเติมตรายางสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2564
6-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทปโฟมกาว2หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2564
52-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย RO 1/4 นิ้ว , 3/8 นิ้ว และอุปกรณ์ RO 1/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2564
5-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างซิงค์ล้างจานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2564
48-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2564
47-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2564
39-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2564
37-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษต่อเนื่องไม่มีเส้น 9.0 X 11 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>