ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ16-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
จ15-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
จ14-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการแต่งหน้านางนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2562
จ139-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมการ์ด Power Supply JSD-PSU ตู้โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2563
จ138-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างจัดพานธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2563
จ132-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเปลี่ยนยางนอก ทะเบียน นข 3728 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
จ131-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
จ130-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดและพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
จ13-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ125-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำบอร์ดครูที่ปรึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>