ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ120-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC เคลือบด้าน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563
จ118-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องดนตรีสากล สภก.140/51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563
จ115-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายอะครีลิคใส และงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2563
จ114-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2563
จ111-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิลขนาด 2.4 * 4.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2563
จ105-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิลแสดงความขอบคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2563
จ102-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเข้าเล่มสมุดคู่มือครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2563
จ100-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต็นท์ จำนวน 12 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2563
จ10-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโฟมบอร์ดติดสติ๊กเกอร์ ขนาด 66 * 212 cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ.133-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 5 ห้อง 514 และห้องน้ำชาย หอประชุมการเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>