ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
36-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2564
348-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องล้อเลื่อนใส จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2565
340-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ Epson #T00V100 BK จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2565
34-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องเว็บแคม HD 1080p โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2564
334-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ TN XEROX P3435 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2564
333-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung MLT-D205L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2564
33-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำกระทง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2564
329-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร ขนาด 42 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2564
328-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2564
325-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อDrum Brother DR-2355 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>