ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ102-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเข้าเล่มสมุดคู่มือครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2563
จ100-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต็นท์ จำนวน 12 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2563
จ10-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโฟมบอร์ดติดสติ๊กเกอร์ ขนาด 66 * 212 cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ.133-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 5 ห้อง 514 และห้องน้ำชาย หอประชุมการเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
จ 96-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์และพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
99-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
98-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
97-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563
94-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มหนีบและตรายางวันที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562
9-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>