ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
280-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ TN HP (76A)#CF276A Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2564
28-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อด้ายขาว,และเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2564
275-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และ พระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2564
273-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คิมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2564
272-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเกอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2564
271-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากาไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2564
270-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นโล่ง 2 ชั้น และ 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2564
269-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2564
256-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขาตั้งกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/07/2564
253-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนพรรษา,หลอดไฟยาว,ขาตั้งเทียนและสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>