ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
47-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกระเช้าของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2562
469-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิสพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
468-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
467-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
466-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
465-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562
463-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562
462-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562
461-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาวแท่งและอื่น ๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2562
460-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวและอื่น ๆ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2562

Total 295 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>