ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
61-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ RIBBON EPSON LQ-310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
60-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
6-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2562
59-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำผลไม้และขนม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2562
57-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2562
52-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2562
51-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2562
502-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
501-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2562
500-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือก 8 มิล และฉากวัด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>