ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
252-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อInternet Security 3Devices2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2564
25-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรอกเหล็ก3มีตะขอ และตะปูตอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง cdate = 18/11/2564 file = 25-65.pdf
248-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
247-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
246-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษอาร์ต,แฟ้มเอกสารและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
245-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
244-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษเกียรติบัตรและกระดาษสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
243-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบประกาศปั้มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2564
237-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลัยข้อมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2565
235-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะ ขนาด 36X 45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>