ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
475-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
474-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
473-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
472-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทปใสปิดแผล และผ้าพันแผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
471-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษปก และ สีน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
470-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกปิดสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
47-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกระเช้าของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2562
469-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิสพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
468-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
467-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>