ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
234-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องบล๊อกคไม้ลูกบาศก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2564
233-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2564
230-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษการ์ดขาว 180g A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2564
23-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ด 3 มม. 130 X 245 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2564
224-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารF4และสีเพ้นท์หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2564
223-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2565
222-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ ขนาด 200 X 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2564
218-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษการ์ดขาวและสายคล้องบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2565
217-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดอบรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2565
217-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>