ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
489-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
488-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
487-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสวิตซ์ลูกลอยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
476-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมาลัยข้อมือ,มาลัยไหว้พระ และดอกไม้กลัดเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
475-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
474-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
473-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
472-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทปใสปิดแผล และผ้าพันแผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
471-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษปก และ สีน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
470-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกปิดสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>