ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
216-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายลำโพง และสาย HDMI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2564
215-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2564
214-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 500 มล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2565
210-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาและพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2565
209-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2565
202-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2564
200-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2565
20-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2564
199-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2565
198 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคาลาไมด์,แอมโมเนียและพลาสเตอร์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2565

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>