ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
197-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2565
196-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ลิ้นชักเล็ก 4 ชั้น และกล่องลิ้นชัก 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2565
195-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2564
194-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารF14และสติ๊กเกอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2564
193-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2564
19-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบ ปพ.2:บ (ม.3) และ ใบ ปพ.2:พ (ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2564
189-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2564
187-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาไวบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2564
183-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาเพ้นมาร์คเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2564
180-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2565

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>