ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
455-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
454-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
453-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
452-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ TN HP (80A) #CF280A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
451-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
450-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบประกาศปั้มทอง A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
449-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายชื่อแนวนอน 2 หน้าพร้อมเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
448-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
447-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรสุขภาพ,กระดาษการ์ดสีขาว และปลั๊ก 3 ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
446-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>