ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ82-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างติดตั้งกระจกเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2564
จ79-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2564
จ77-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 150 * 150 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2564
จ76-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 400 * 150 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2564
จ72-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 90*200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2564
จ7-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการตัดเสื้อสีเงินสำหรับการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2564
จ69-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำป้ายอะคริลิคใส ความหนา 3 มม. ขนาด 22 X 103 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2565
จ68-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 929 X 247 cm พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2565
จ68-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน ขนาด 480*240 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2564
จ66-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 90 X 200 ซม. กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2565

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>