ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ8-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ75-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำโฟมบอร์ดโครงการเทศน์มหาชาติ ขนาด 2 * 1.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2563
จ74-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563
จ71-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563
จ70-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563
จ7-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 2.40*4.80 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/10/2563
จ7-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด นำเสนอผลงานนักเรียนโครงงานอาชีพ ขนาด 53*58 cm พร้อมออกแบบติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ69-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563
จ60-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563
จ6-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถโดยสารสองแถวประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>