ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
445-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
444-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไส้แฟ้ม F4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2562
443-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของที่ระลึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2562
442-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปพร้อมภาพ ร.10 และ ตราสัญลักษณ์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
441-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
440-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มเลื่อม 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
439-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินปลูกและปุ๋ย รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
431-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
43-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2562
427-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกแชร์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>