ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
179-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2564
178-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2565
177-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2565
174-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานธูปเทียนแพดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2565
174-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสันเกลียวพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2564
173-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2565
172-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดอบรม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2565
172-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองน้ำตาล 9*12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2564
171-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2565
171-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>