ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
170-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2565
17-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้ม,กระดาษมาร์ชแมลโลว์และกระดาษการ์ดสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2564
163-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2564
162-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องสี่เหลี่ยมมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2564
161-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2564
160-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2564
16-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2564
152-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเบื้อง ขนาด 16*16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2564
150-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2564
148-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อDrum Brother HL-L2320D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>