ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
424-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2562
422-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2562
417-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
415-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2562
414-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2562
413-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษฟลิฟชาร์ท,ใบประกาศ A4 และสีเมจิก 12 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2562
412-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ด,ดอกไม้จัดบอร์ดและแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2562
411-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2562
41-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2562
409-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>