ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
408-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
406-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อล้อยางล้วนแป้น 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
403-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562
400-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสุนปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2562
40-2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2562
4-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
399-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายชื่อแนวตั้งพร้อมเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562
395-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2562
39-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
387-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องตรวจข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>