ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
361-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิพม์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
360-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
36-62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บเล่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
359-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
358-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
357-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตะกร้าเอกสารมีฝาปิดและตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
356-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบรคเกอร์และคีมปากจรเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
35-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมจอฯ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
348-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสวิทลูกลอยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2562
347-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562

Total 295 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>