ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
138-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2564
137-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2564
135-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 4200ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2564
134-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้และพวงมาลัยข้อมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2564
133-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2564
132-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2564
129-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเคปสตาร์ท และ ลูกลอยประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2564
128-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิดขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2564
127-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2565
126-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-เครื่องสำอาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2565

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>