ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
384-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิสก์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
383-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
382-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดและบอร์ดไม้ก๊อกขอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2562
38-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรมปูพื้นขนหนา ขนาด 3x4เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2562
378-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีทาภายนอก,น้ำมันสนและแปรงทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
377-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปกรายงานการ์ดหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
376-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มเสนอเซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
373-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/06/2562
372-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2562
370-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>