ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
126-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2564
125-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อPower Supply+Power Plug โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2564
124-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลังล้อเลื่อนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2564
123-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2564
120-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดโต๊ะไหว้เทวดา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2564
119-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดโต๊ะไหว้เทวดา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2564
118-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นตัดกระเบื้องขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2564
114-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2564
113-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/12/2563
112-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปูนฉาบ,กาวซีเมนต์กระบะผสมปูนและใบตัดเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ] Next>>