ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
111-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2564
110-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องตรวจข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2564
11-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2564
109-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลัยมะลิกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2565
109-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อEXT. 2.52.TB Seagate Backup slim โดยวิธีเฉพาะเจาะจง cdate = 08/02/2564 file = 109-64.pdf
108-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลวดเย็บ และ เข็มหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2565
108-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อล้อเก็บสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2564
107-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทปผ้ากาว และกระดาษการ์ดสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2564
106-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟ,ขาหนีบสปอร์ตไลท์สปริงและสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2565
106-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ] Next>>