ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
105-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษย่น,ลวด,กรรไกร,กาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2565
105-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อWireless USB Adapter,Card Reader 3.0 All in 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2564
104-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2565
103-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดโต๊ะไหว้เทวดา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2565
102-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดโต๊ะไหว้เทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2565
100-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2564
10-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2564
1-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเบื้องยาง SPC พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25