ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
359-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
358-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
357-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตะกร้าเอกสารมีฝาปิดและตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
356-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบรคเกอร์และคีมปากจรเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
353-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำอาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
352-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อ,ข้อต่อ,ข้องอและคลิปก้ามปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
351-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้สด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
350-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลัยข้อมมือ,พวงมาลัยไหว้พระและดอกไม้กลัดเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
35-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมจอฯ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
348-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสวิทลูกลอยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2562

Total 419 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>