ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
347-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562
346-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเย็น,น้ำมันมวยและยานวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2563
345-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2563
345-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ TN HP #CB435A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
344-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2563
344-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดซานตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
343-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไผ่ประดิษฐ์ 150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562
342-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงพระราชพิธีฯ วปร. สี 80 * 120 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
34-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้กวาดและวัสดุอื่น รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562
34-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562

Total 419 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>