ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
339-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
338-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดอบรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2563
337-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดประจำชาติเยอรมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
336-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2562
334-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
333-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 พร้อมกรอบรูป ขนาด 15*21 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2563
333-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
332-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบโฟโต้ และ ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
331-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปะปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
330-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวันที่หมึกในตัวและลวดยิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2563

Total 419 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>