ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ312-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ311-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการติดตั้งงานระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าหลักพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2562
จ308-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการสลับยางรถยนต์ทะเบียน นข 6609 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
จ307-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
จ305-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิลเทิดพระเกียรติ กีฬาจังหวัด ขนาด 80 * 190 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
จ303-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
จ302-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศโดยสารประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
จ3-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างจัดพวงมาลา (วันคล้ายวันสวรรคต ร.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
จ298-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโลโก้ ป้ายชื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
จ297-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำปลาพะยูน และ เต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562

Total 224 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>