ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
306-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2563
30-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2562
3-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
296-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2563
295-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2563
294-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษการ์ดสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
293-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแปรงลบกระดานขนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
292-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องยิงและลวดยิงบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
291-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
290-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีเพ้นท์หน้า Face Paint#Brown โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563

Total 419 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>