ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
29-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีสปร์ย์ และ วาวน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2562
280-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/07/2563
28-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดโหลเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2562
277-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2563
275-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเป่า/ดูดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2563
274-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉาบเล็กลงหินและฉิ่งลงหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2563
272-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2563
27-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและเข้าแข่งขัน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
269-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถตู้โรงเรียน ทะเบียน นข 6609 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2562
261-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563

Total 419 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>