ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
260-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ Ink Brother #LC-3619XL BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
26-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
259-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
258-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้กันสั่นและไมค์หนีบปกเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
256-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
25-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
249-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
248-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
247-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผนที่ เมียนม่าร์ชนิดพกพา,บัตรคำศัพท์ และเวิร์ดอัพ มัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
246-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563

Total 419 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>