ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ4-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 155 * 100 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ37-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมบานประตูและหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562
จ336-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊เกอร์ติดโฟมบอร์ด พร้อมออกแบบ ขนาด 1.26*1.29 m. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2562
จ335-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพ่นสีตราสัญลักษณ์และติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2562
จ334-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถตู้โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2562
จ333-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำผม และจ้างตัดผ้าสไบลูกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
จ331-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ330-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปริ้นท์เอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาวเคลือบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ329-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้าย Roll up พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ328-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>