ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ29-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเปลี่ยนล้อรางแขวนประตูห้องประชุม ห้อง114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2564
จ26-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2564
จ25-2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำโครงเหล็กแขวนกระทง ขนาด 40 X 60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2564
จ24-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการแต่งหน้านางนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2564
จ17-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสปริงลานสตาร์ทและเปลี่ยนเชือกสตาร์ท เครื่องเป่าใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2564
จ167-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 500 X 200 cm. ถักทอสายใยร่วมใจมุฑิตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2564
จ166-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโรลอัพพิมพ์ pp glossy ขนาด 180 X 80 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2564
จ165-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปริ้นคู่มือการใช้เว็ปไซต์พร้อมเคลือบและเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2564
จ161-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2564
จ160-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ส.ภ.ก.3750-002-0006-621-006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>