ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
142-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่ถอนลวดและซองขาวมีครุฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2563
141-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกากน้ำตาลและถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2563
14-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
139-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกและแข่งขัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2562
138-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงกากกาแฟอบแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
135-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2563
134-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดจีนโบราณและพัดจีนผ้ายาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2563
133-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563
132-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563
131-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>