ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
130-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ฝึกซ้อม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563
13-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
129-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดโหลสูง 5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563
128-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563
127-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562
126-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2562
124-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563
122-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
12-
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
119-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงประจำหมู่เนตรนารีและธงหมู่ลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ] Next>>