ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
119-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอื่น ๆ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2561
118-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563
117-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563
115-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563
113-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดฐานกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563
107-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563
105-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562
104-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2562
103-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดโหลแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562
102-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายรุ้งฟูประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ] Next>>