ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ327-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปริ้นท์โปสเตอร์สีพร้อมเคลือบมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ326-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ325-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ322-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ321-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ315-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ313-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ312-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ311-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการติดตั้งงานระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าหลักพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2562
จ31-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>