ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ154-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจดโดเมนเนมภายใต้ชื่อ hcec-phuket.ac.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2564
จ152-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2564
จ15-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแคปพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2564
จ149-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเตอร์บอร์ด ขนาด 50 X 35cm. พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2564
จ148-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องการเงินและห้อง 513,514 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2564
จ138-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2564
จ134-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2564
จ132-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำบอร์ดครูที่ปรึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2564
จ129-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2564
จ128-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>