ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ126-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการตรายาง ขนาด 7 X 6.5 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2564
จ124-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลกิจกรรมไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2565
จ120-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 120 X 170 cmและพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2564
จ117-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเดินสายระบบภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2564
จ116-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2564
จ115-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 90*200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2565
จ115-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายนิทรรศการวันสุนทรภู่ ขนาด 120 X 77 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2564
จ114-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิล ขนาด 80 * 220 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2565
จ113-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 145 X 87 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2564
จ112-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิลวันสุนทรภู่ ขนาด 125 X 240 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>