ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ308-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการสลับยางรถยนต์ทะเบียน นข 6609 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
จ307-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
จ305-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิลเทิดพระเกียรติ กีฬาจังหวัด ขนาด 80 * 190 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
จ303-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
จ302-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศโดยสารประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
จ3-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างจัดพวงมาลา (วันคล้ายวันสวรรคต ร.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
จ298-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโลโก้ ป้ายชื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
จ297-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำปลาพะยูน และ เต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
จ296-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโรงเรียนสตรีภูเก็ตและป้ายสะอาด สว่าง สงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
จ293-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ขนาด 4.5 * 9 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562

Total 379 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>