ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ276-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2562
จ275-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถสองแถวโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562
จ273-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการอัดแก๊สและอุปกรณ์คบเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562
จ271-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
จ270-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
จ268-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถตู้โรงเรียน ทะเบียน นข 3728 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2562
จ265-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2562
จ259-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2562
จ258-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพานธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2562
จ257-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำบอร์ดไม้ก๊อก ขนาด 60*90 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562

Total 295 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>