ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ111-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้อง516(ส.ภ.ก.242/55)และห้องกิจการ(ส.ภ.ก.214/54) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2564
จ110-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล พร้อม Stand ขนาด 80 X 180 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2564
จ11-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2564
จ106-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องเป่าใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2565
จ102-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล(พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) ขนาด 300 X 600 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2564
จ100-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายอคิลิคสติ๊กเกอร์กลับด้าน พร้อมหมุดเงิน ขนาด 120 X 80ซม.พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2565
จ100-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมไม้แขนกั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2564
จ10-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประเมินรางวัลพระราชทาน ขนาด 930 X 248 cm พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2564
จ.151-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมโต๊ะ จำนวน 28 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2564
จ.150-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน 56 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2564

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>