ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ.144-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/07/2564
จ.1-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเก็บ Log File และ FortiGate 500E โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2564
ค6-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2563
ค51-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอ และสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2564
ค43-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2564
ค40-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางของเหล็ก ขนาด 61x70x170 ซ.ม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2564
ค11-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจอรับภาพแบบแขวนมือดึง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2563
ค10-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2564
ค.57-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2564
ค.46-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็ก จำนวน 55 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2565

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>