ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
ค.37-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2564
ค.34-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้า1ตัว และกีตาร์เบส1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2564
ค.22-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2564
ค.13-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรทัศน์สี แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2564
97-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีแดง ขนาด 36 * 45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2565
89-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2564
88-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาลูกลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2564
87-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2564
86-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2564
85-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2563

Total 248 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>