อาคาร 2 อาคารเฟื่องฟ้า

 
 
      เฟื่องฟ้าได้รับการขนานนามให้เป็น “ราชินีแห่งไม้ประดับ” เนื่องจากสีสันของดอกเฟื่องฟ้า และความอ่อนหวานงดงามของลำต้น ที่ให้ความสุนทรีทางความรู้สึกได้เป็นอย่างดี คนโบราณเชื่อว่า การปลูกต้นเฟื่องฟ้าจะทำให้ชีวิตมีความสดใส ร่าเริง ชื่นบาน และร่มเย็นเป็นสุขเพราะเฟื่องฟ้าจะช่วยเสริมมงคลของชีวิตให้สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี