อาคาร 4 : อาคารสักทอง

 
 
      สักทองเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าเมื่อใดที่ปลูกไว้ประจำอาคารบ้านเรือนจะทำให้มีศักดิ์ศรี มียศถาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สัก หรือ สักกะ ยังหมายถึงพระอินทร์ผู้ครองสวรรค์อีกด้วย นอกจากนั้น ต้นสักทองหน้าอาคาร 4 เป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลกุสตาฟที่ 16 แห่งสวีเดนทรงปลูกเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินมา ในปี พ.ศ. 2549 ด้วย